Fizibilite, projenin başlamasından önce öngörülebilen tüm değerlerin tespit edilmesi ve proje ayrıntılarının özetlenmesidir.

Özellikle kalkınma ajansları desteklerinden önce, projenin fizibilitesinin çıkarılması oldukça önem arz eder. Yapılacak yatırımın sürdürülebilir ve ihtiyaca yönelik olup olmadığı hazırlanan fizibilite raporlarında ortaya çıkmaktadır. Fizibilite raporu ise, fizibilite çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm verileri içeren detaylı dokümanlardır. 

Fizibilite raporları, bir proje hazırlık aşamasında oluşabilecek teknik ve ekonomik tüm noktaların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve yazılı ortama dökülmesiyle ortaya çıkar.